Доц. д-р Роман Кирилов Романски

Роден на 17.09.1973 г. в гр. София.

Завършва гимназиално образование с отличен успех в град София през 1991г.

От 1991 г. следва Медицина във МУ - София, където завършва през 1997 г. с отличен успех 5.83.

 

1998 г. - 2001 г. работи като асистент в Катедра „Анатомия и хистология” на МУ - София.

2001 г. - 2004 г. - редовен докторант в Катедрата по „Ортопедия и травматология” към МУ - София с база в болница „Царица Йоанна“.

 

2005 г. придобива специалност „Ортопедия и травматология”

От 2005 г. до сега работи в Клиника по Пластично-възстановителна и естетична хирургия на УМБАЛ “Александровска“ - София. В периода 2005 – 2006 г. работи като ординатор в Клиниката, впоследствие като старши и главен асистент. От 2009 г. заема длъжност на доцент, а от м. януари 2011 г. на Ръководител клиника.

 

През 2002 г. провежда двумесечна специализация в гр. Инсбрук - Австрия в Клиника по пластична и реконструктивна хирургия.

 

2005 г. придобива Образователна и научна степен „Доктор“.

Носител на наградата на фондация „Еврика“ за млад учен през 2005 г.
През 2006 - 2007 г. специализира за период от 6 месеца в Университетската клиника по пластична хирургия в болницата Богенхаузен - гр. Мюнхен, Германия.

 

2008 г. придобива специалност „Пластична хирургия”.

 

от 2012 г. със Заповед № РД-09-220/30.11.2012 г. Министърът на здравеопазването г-жа Десислава Атанасова го определи  за единствен национален консултант по пластично-възстановителна и естетична хирургия.


Владее много добре писмено и говоримо английски и немски език и ползва френски и руски език.

 

Професионалните интереси на доц. Романски са в областта на реконструктивната хирургия, микрохирургията, хирургия на ръката, ортопедия и невроанатомия.

 

credit